КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Адрес: 4000 Пловдив, ул.”Иван Вазов” 25
Телефон: 032/ 62 59 18
Факс: 032/ 62 59 76
E-mail: nis@dir.bg
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

 Powered by: CS Development Ltd. - Пловдив 4000, бул. Мария Луиза 45; тел. 032 511254; http://www.csd-bg.com