NIS-199
 ПРЕДСТОЯЩО
КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО НА КИБ
Уважаеми колеги, членове на КИБ, Каним Ви на традиционния КОЛЕДЕН БАЛ на Камарата,
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИБ
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете си на 20.01.2017г. от 14.30 часа в зала „Берьозка”, ул. „Иван Вазов” 25, ет.2
 
Бели сертификати инж. Красимир Найденов директор дирекция в АУЕР

ЕФЕКТЪТ ОТ ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Десислава Йорданова съветник МРРБ
 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЦПО към КИБ - предстоящи курсове
Центърът за професионално обучение започва новата учебна година на 9 януари
 
Уважаеми колеги, материалите от семинара на тема "Изчисляване, калкулация и планиране на отоплителни системи и санитарни инсталации", проведен в центъра за срещи на Саксония-Анхалт може да изтеглите тук
 

    КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
    гр. Пловдив
    ул. "Иван Вазов" 25
    тел. 032/62-59-18
    факс: 032/62-59-76
    e-mail: nis@dir.bg

 НОВИНИ
КИБ с награда от БТПП
Уважаеми колеги, на 1 декември, на стилна церемония за връчване на 23-ти годишни награди на БТПП, Камара на инсталаторите в България получи приза за "браншова организация"
 
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

 
 Powered by: CS Development Ltd. - Пловдив 4000, бул. Мария Луиза 45; тел. 032 511254; http://www.csd-bg.com