NIS-202
 ПРЕДСТОЯЩО
Ролята на иновациите за повишаване конкурентоспособността на инсталационните фирми в България
Съветът по иновации и развитие на технологиите към БТПП, съвместно с Камарата на инсталаторите в България, организира кръгла маса на тема „Ролята на иновациите за повишаване конкурентоспособността на инсталационните фирми в България, в контекста на енергийната ефективност на българската индустрия”. Тя ще се проведе на 24 февруари 2017 г. - петък от 10.00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1, в сградата
 
Бели сертификати инж. Красимир Найденов директор дирекция в АУЕР

ЕФЕКТЪТ ОТ ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Десислава Йорданова съветник МРРБ
 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Предстоящи курсове
Машинист на котли (огняр)- 14.03.2017г. Заварчик на пластмасови тръби - 13.03.2017г. Спойчик на медни тръби - 13.03.2017г.
 
Уважаеми колеги, материалите от семинара на тема "Изчисляване, калкулация и планиране на отоплителни системи и санитарни инсталации", проведен в центъра за срещи на Саксония-Анхалт може да изтеглите тук
 

    КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
    гр. Пловдив
    ул. "Иван Вазов" 25
    тел. 032/62-59-18
    факс: 032/62-59-76
    e-mail: nis@dir.bg

 НОВИНИ
Конференции и Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Интелигентни градове
След по-малко от месец ще се открие 13то издание на международното събитие на Виа Експо, коeто ще представи последните новости и полезни решения за устойчиво развитие, както за различните видове индустрии, така и за бита.
 
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

 
 Powered by: CS Development Ltd. - Пловдив 4000, бул. Мария Луиза 45; тел. 032 511254; http://www.csd-bg.com