NIS-205
 ПРЕДСТОЯЩО
Годишна среща 2017
Облекчаване на регулаторните режимии намаляване на административната тежест в инсталационния бранш
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР
Хидравлични и температурни режими на системи за отопление и охлаждане с вентилаторни конвектори. Каскадно свързване на топлинни и студови източници
 
Бели сертификати инж. Красимир Найденов директор дирекция в АУЕР

ЕФЕКТЪТ ОТ ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Десислава Йорданова съветник МРРБ
 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КУРСОВЕ в ЦПО към КИБ
Краткосрочни курсове: •Хладилна техника по регламент ЕО 517-2015 •По правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи •По правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
 
Уважаеми колеги, материалите от семинара на тема "Изчисляване, калкулация и планиране на отоплителни системи и санитарни инсталации", проведен в центъра за срещи на Саксония-Анхалт може да изтеглите тук
 

    КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
    гр. Пловдив
    ул. "Иван Вазов" 25
    тел. 032/62-59-18
    факс: 032/62-59-76
    e-mail: nis@dir.bg

 НОВИНИ
БЪЛГАРО-КИТАЙСКИ БИЗНЕС ФОРУМ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Българска търговско-промишлена палата, съвместно с Федерацията на промишлеността и търговията на Китай, Ви канят на Българо-китайски бизнес форум на 21 април 2017 г. /петък/. Събитието ще се проведе в БТПП, ул. „Искър”, № 9 от 10.00 ч., ет. 1, Зала А.
 
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

 
 Powered by: CS Development Ltd. - Пловдив 4000, бул. Мария Луиза 45; тел. 032 511254; http://www.csd-bg.com