NIS-209
 ПРЕДСТОЯЩО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г
Уважаеми колеги, Своевременно ви информираме, че на 20.06.2017 г. на електронната страница на МРРБ в раздел „За потребителя“, рубрика „Проекти на нормативни актове“, както и на Портала за обществени консултации в МС е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.
Международнo изложениe TiGiS Taiwan 2017
По повод на предстоящото международнo изложениe TiGiS Taiwan 2017 - Taiwan International Green Industry Show 2017 – Energy, Environment, Water Technology & Urban Planning, което ще се проведе в периода 18 – 20 откомври 2017 г. в Тайпе, бихме искали да Ви уведомя, че в момента тече кандидатстване по насърчителната ни програма за посещение
 
Бели сертификати инж. Красимир Найденов директор дирекция в АУЕР

ЕФЕКТЪТ ОТ ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Десислава Йорданова съветник МРРБ
 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Предстоящи курсове
Хладилна техника по регламент ЕО 517-2015 - 05.07.2017г Спояване - 07.07.2017г
Европейска програма „Ваучери за заети лица“
Започва дълго чаканата европейска програма „Ваучери за заети лица“, която осигурява обучение за работещи хора. 50 млн. лева са предвидени за курсове по чужди езици, професионално обучение и осигуряване на дигитална компетентност. Документи ще се приемат от 15 юни.
 
Уважаеми колеги, материалите от семинара на тема "Изчисляване, калкулация и планиране на отоплителни системи и санитарни инсталации", проведен в центъра за срещи на Саксония-Анхалт може да изтеглите тук
 

    КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
    гр. Пловдив
    ул. "Иван Вазов" 25
    тел. 032/62-59-18
    факс: 032/62-59-76
    e-mail: nis@dir.bg

 НОВИНИ
Годишна среща 2017
На 17 юни в курорта Пампорово се проведе годишната среща на Камара на инсталаторите в България - "Облекчаване на регулаторните режими и намаляване на административната тежест в инсталационния бранш"
 
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

 
 Powered by: CS Development Ltd. - Пловдив 4000, бул. Мария Луиза 45; тел. 032 511254; http://www.csd-bg.com