NIS-211
 ПРЕДСТОЯЩО
Българо-Руски инвестиционен форум
Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви информира, че ще бъде домакин на Българо-Руски инвестиционен форум, който ще се проведе на 19-20 октомври 2017г. в БТПП, зала А и Б, София, ул. „Искър“. Форумът се организира съвместно с Българо-руската търговско-промишлена палата /БРТПП/ и Търговско - промишлената палата на Руската Федерация /ТПП РФ/.
Американска търговска мисия 15 – 23 октомври, 2017
Trade Winds 2017 ще се проведе в пет източноевропейски държави: България, Сърбия, Румъния, Хърватия и Гърция Неделя, 15 октомври до Вторник, 17 октомври София, България, хотел Hilton
 
СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИИ С ПО- МАЛКО БЮРОКРАЦИЯ, ЛЕСНИ И ПРОЗРАЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БИЗНЕСА, инж. Цветан Симеонов – Председател БТПП

АУЕР В ПОЛЗА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ : е-услуги, on-line информация, компетентна подкрепа, инж. Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор АУЕР

С ХАРМОНИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ КЪМ ПО-ИНТЕЛИГЕНТНИ, ЕФЕКТИВНИ И УСТОЙЧИВИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ, инж. Маргарита Томова – държавен експерт МРРБ

СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, Проф. Д-р инж. Никола Калоянов – ТУ София
 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КУРСОВЕ в ЦПО към КИБ
Предстоящи курсове: •Хладилна техника по регламент ЕО 517-2015 - 25.10.2017г •По правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения - ежеседмично
 
Уважаеми колеги, материалите от семинара на тема "Изчисляване, калкулация и планиране на отоплителни системи и санитарни инсталации", проведен в центъра за срещи на Саксония-Анхалт може да изтеглите тук
 

    КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
    гр. Пловдив
    ул. "Иван Вазов" 25
    тел. 032/62-59-18
    факс: 032/62-59-76
    e-mail: nis@dir.bg

 НОВИНИ
Конференция и бизнес-срещи с германски фирми
„Германски технологии за повишаване на енергийната ефективност в индустрията и възможности за приложението им в България“ от 9:30 до 16:00 ч. в зала „София“, Гранд Хотел София, ул. Гурко 1
 
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

 
 Powered by: CS Development Ltd. http://www.csd-bg.com