NIS-213
 ПРЕДСТОЯЩО
Среща - Административни тежести в бранша. Професионални регистри
Уважаеми колеги, членове на КИБ, На 4 декември от 15.00 часа, в залата на ул. „Иван Вазов” 25, гр. Пловдив ще се проведе среща с народния представител Димитър Георгиев. На срещата ще се коментират въпроси, касаещи бранша, които ще бъдат поставени по време на парламентарен контрол в Народното събрание.
Коледен бал
Уважаеми колеги, членове на КИБ, Каним Ви на традиционния КОЛЕДЕН БАЛ на Камарата
 
СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИИ С ПО- МАЛКО БЮРОКРАЦИЯ, ЛЕСНИ И ПРОЗРАЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БИЗНЕСА, инж. Цветан Симеонов – Председател БТПП

АУЕР В ПОЛЗА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ : е-услуги, on-line информация, компетентна подкрепа, инж. Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор АУЕР

С ХАРМОНИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ КЪМ ПО-ИНТЕЛИГЕНТНИ, ЕФЕКТИВНИ И УСТОЙЧИВИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ, инж. Маргарита Томова – държавен експерт МРРБ

СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, Проф. Д-р инж. Никола Калоянов – ТУ София
 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Краткосрочни курсове по наредби
ЦПО към КИБ организира еднодневен курс по изискванията на: -Наредба за устройство, безопасна експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане -Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ -Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации
КУРСОВЕ в ЦПО към КИБ
- Хладилна техника по регламент ЕО 517-2015 - 13 декември 2017г. от 10.00 часа - Спойчик на медни тръби - 5 декември 2017г. - Заварчик на пластмасови тръби - 5 декември 2017г.
 
Уважаеми колеги, материалите от семинара на тема "Изчисляване, калкулация и планиране на отоплителни системи и санитарни инсталации", проведен в центъра за срещи на Саксония-Анхалт може да изтеглите тук
 

    КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
    гр. Пловдив
    ул. "Иван Вазов" 25
    тел. 032/62-59-18
    факс: 032/62-59-76
    e-mail: nis@dir.bg

 НОВИНИ
Международен проект
Във връзка с участието на КИБ в европейски проект GSS-VET, имащ за цел разработване и тестване на учебни програми, предназначени за специалисти по ВЕИ и по-специално термопомпи и соларна техника, на 30.11.2017г в Пловдив, хотел „Лайпциг” ще се проведе международна среща на партньорите по проекта.
 
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

 
 Powered by: CS Development Ltd. http://www.csd-bg.com