NIS-216
 ПРЕДСТОЯЩО
Общо събрание на КИБ
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете си на 30.03.2018г. от 14.30 часа в зала „Берьозка”, ул. „Иван Вазов” 25, ет.2
Проект GSS-VET
В рамките на международния форум „Енергийна ефективнист. Възобновяема енергия. Умни градове”, организиран от Виа Експо, на 27.03.2018г. ще се проведе Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа.
Международна конференция
От името на УС на Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие, имам удоволствието да Ви поканя на международна конференция "Югоизточна Европа днес. Западните Балкани по пътя към ЕС - очаквания, предизвикателства, уроци"
 
СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИИ С ПО- МАЛКО БЮРОКРАЦИЯ, ЛЕСНИ И ПРОЗРАЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БИЗНЕСА, инж. Цветан Симеонов – Председател БТПП

АУЕР В ПОЛЗА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ : е-услуги, on-line информация, компетентна подкрепа, инж. Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор АУЕР

С ХАРМОНИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ КЪМ ПО-ИНТЕЛИГЕНТНИ, ЕФЕКТИВНИ И УСТОЙЧИВИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ, инж. Маргарита Томова – държавен експерт МРРБ

СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, Проф. Д-р инж. Никола Калоянов – ТУ София
 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КУРСОВЕ в ЦПО към КИБ
ЦПО към КИБ предлага обучения за придобиване на квалификация по професии и част от професии. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН.
 
Уважаеми колеги, материалите от семинара на тема "Изчисляване, калкулация и планиране на отоплителни системи и санитарни инсталации", проведен в центъра за срещи на Саксония-Анхалт може да изтеглите тук
 

    КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
    гр. Пловдив
    ул. "Иван Вазов" 25
    тел. 032/62-59-18
    факс: 032/62-59-76
    e-mail: nis@dir.bg

 НОВИНИ
В2В срещи на немски и български компании
На 27 март предстои провеждане на В2В срещи на немски и български компании. В2В срещите са безплатни за участие, изисква се само предварителна регистрация от страна на участниците.
Изложения и конференции ЕЕ & ВЕ и Smart Cities
Повече ресурсна ефективност в областите: енергия и градове Организатор - Виа Експо Партньор на събитието – Камара на инсталаторите в България
 
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

 
 Powered by: CS Development Ltd. http://www.csd-bg.com