NIS-221
 ПРЕДСТОЯЩО
Иновативно обучение по проект GSS-VET
Уважаеми колеги, След консултации и допитване до ръководителите на фирми, членове на КИБ, чиято дейност е свързана с използване на термопомпи и соларни системи, предстои обучение на специалисти по изготвените нови учебни програми.
 
СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИИ С ПО- МАЛКО БЮРОКРАЦИЯ, ЛЕСНИ И ПРОЗРАЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БИЗНЕСА, инж. Цветан Симеонов – Председател БТПП

АУЕР В ПОЛЗА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ : е-услуги, on-line информация, компетентна подкрепа, инж. Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор АУЕР

С ХАРМОНИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ КЪМ ПО-ИНТЕЛИГЕНТНИ, ЕФЕКТИВНИ И УСТОЙЧИВИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ, инж. Маргарита Томова – държавен експерт МРРБ

СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, Проф. Д-р инж. Никола Калоянов – ТУ София
 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Предстоящи курсове
Уважаеми дами и господа, Стартират новите есенни курсове, както следва:
 
Уважаеми колеги, материалите от семинара на тема "Изчисляване, калкулация и планиране на отоплителни системи и санитарни инсталации", проведен в центъра за срещи на Саксония-Анхалт може да изтеглите тук
 

    КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
    гр. Пловдив
    ул. "Иван Вазов" 25
    тел. 032/62-59-18
    факс: 032/62-59-76
    e-mail: nis@dir.bg

 НОВИНИ
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Законопроектът можете да намерите на сайта на Народното събрание http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78190/ Ако имате предложения и препоръки, моля изпращайте ги на мейла адрес nis@dir.bg
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Законопроектът можете да намерите на сайта на Народното събрание http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78179/ Ако имате предложения и препоръки, моля изпращайте ги на мейла адрес nis@dir.bg
 
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

 
 Powered by: CS Development Ltd. http://www.csd-bg.com