NIS-239
 ПРЕДСТОЯЩО
ГОДИШНА СРЕЩА 2019
ГОДИШНА СРЕЩА НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНСТАЛАЦИОННА ТЕХНИКА Ефективно прилагане на мерките за енергоспестяване в индустрията и бита. ЕСКО бизнес модел 29 и 30 юни (събота и неделя) 2019г. хотел „Камелия” , ПАМПОРОВО
 
СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИИ С ПО- МАЛКО БЮРОКРАЦИЯ, ЛЕСНИ И ПРОЗРАЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БИЗНЕСА, инж. Цветан Симеонов – Председател БТПП

АУЕР В ПОЛЗА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ : е-услуги, on-line информация, компетентна подкрепа, инж. Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор АУЕР

С ХАРМОНИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ КЪМ ПО-ИНТЕЛИГЕНТНИ, ЕФЕКТИВНИ И УСТОЙЧИВИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ, инж. Маргарита Томова – държавен експерт МРРБ

СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, Проф. Д-р инж. Никола Калоянов – ТУ София
 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КУРСОВЕ по наредби за газ
Съгласно Чл. 136, т. 8 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, ползвателят на съоръженията е длъжен да назначи обслужващ персонал обучен за изпълнение на изискванията на наредбата и инструкцията за експлоатация, първоначална и периодична проверка на знанията на обслужващия персонал.
Предстоящи курсове
1. Хладилна техника по регламент ЕО 517-2015 - За хладилни техници; - Техници на автоклиматик; 2. Огняр високо налягане 3. Спойчик на медни тръби 4. Заварчик на пластмасови тръби 5. Заварчик газокислородно и електродъгово заваряване
ЕЖЕСЕДМИЧНИ КУРСОВЕ
Курсове по електробезопасност за присъждане на групи
 
Уважаеми колеги, материалите от семинара на тема "Изчисляване, калкулация и планиране на отоплителни системи и санитарни инсталации", проведен в центъра за срещи на Саксония-Анхалт може да изтеглите тук
 

    КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
    гр. Пловдив
    ул. "Иван Вазов" 25
    тел. 032/62-59-18
    факс: 032/62-59-76
    e-mail: nis@dir.bg

 НОВИНИ
БИЗНЕС ФОРУМ
Българската търговско-промишлена палата подготвя участието на български представители на бизнеса във второто издание на бизнес форум в рамките на Инициативата „Три морета“, което ще се проведе в Любляна в периода 5-6 юни 2019 г. Събитието съпътства срещата на върха на държавните глави на страните от Инициативата „Трите морета“, в която ще вземе участие президентът на Република България Румен Радев
 
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

 
 Powered by: CS Development Ltd. http://www.csd-bg.com