14ТО ЕЕ И ВЕ И 6ТОSMART CITIES 2018  
 
  Акценти в изложението: ▪ Производство и съхранение на възобновяема енергия ▪ Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради, в производствата ▪ Енергийна ефективност, когенерация ▪ Ефективни решения за отопление и охлаждане – термопомпи, котли и камини на пелети▪ Домашна автоматизация и телематика - транспорт, публична администрация, превенция ▪ Софтуерни решения, E-мобилност, Иновативни системи за сметосъбиране ▪ Eнергия от отпадъци и др.  
  Документи:  
  Анонс_ЕЕ Smart 29 01_bg_za bulletin.docx  
    back 
 

Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

  Back to top