КУРСОВЕ В ЦПО КЪМ КИБ  
 
  Краткосрочни курсове: • Спояване • Хладилна техника по регламент ЕО 517-2015 • По правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи • По правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения Начало: Периодично  
  Документи:  
  Курсове ЦПО.docx  
    back 
 

Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

  Back to top