НОВИ ЗАКОНОПРОЕКТИ  
 
  "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията" - http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78021/ "Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда" - http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78020/ "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката" - http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78019/  
    back 
 

Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

  Back to top