КУРС НАРЕДБИ ГАЗ  
 
  Също така, съгласно Чл. 247, ал. 2, т. 4 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, ползвателят на съоръженията е длъжен да осигури и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на лицата за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и промишлените газови инсталации. ЦПО към КИБ организира еднодневен курс по изискванията на наредбите на 32.11.2018г. от 10.00 часа в учебната зала в Пловдив, ул. „Иван Вазов” 25, ет.2. Завършилите курса и успешно издържали тестов изпит след това получават удостоверение за проведено обучение, валидно пред ДАМТН.  
    back 
 

Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

  Back to top