ДОПИТВАНЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИБ  
 
  Резултатите от анкетата ще послужат за подготовка на програмата на БТПП за делегации и форуми, с оглед да сме полезни за Вашата дейност. Ще очакваме Вашите отговори до 11 януари (петък) 2019 година. Анкетата е на този линк: https://www.surveymonkey.com/r/B75LT53 „БТПП, като организация, работеща в интерес на бизнеса, извършва анкети и проучвания, информацията от които се обобщава под формата на статистика и се използва с цел защита/обосноваване на позиция/мнение на нашите членове до решаващи институции. Събраната с анкетите и проучванията информация се обобщава и представя публично под формата на статистика, без връзка с конкретно физическо или юридическо лице. Отговорите на анкетите се съхраняват за срок от 5 години. За осъществяване на анкетата се използва платформата SurveyMonkey. Повече информация за мерките за защита на данните, които се прилагат от SurveyMonkey, можете да видите на следния линк: https://www.surveymonkey.com/mp/gdpr/. Може да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на следния адрес: https://www.bcci.bg/declaration-bg.html  
    back 
 

Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

  Back to top