Follow Us:

Услуги

Начало Услуги

Услуги

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
от КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1 ЛОБИРАНЕ

1.1 Лобиране за защита на бизнес интереси пред държавните и общински институции
1.2 Изготвяне на предложения до законодателната власт
1.3 Организиране срещи на фирмите с представители на държавните и общински институции по възникнали конкретни проблеми

2. СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПО-УСПЕШЕН БИЗНЕС

2.1 Информация и съдействие за инвестиционни възможности и иновационни проекти
2.2 Съдействие и консултации за сертифициране на продукти, системи за качеството и управление на производството
2.3 Съдействие за бизнес сътрудничество в страната и чужбина
2.4 Съдействие при разрешаване на технологични и технически проблеми

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

3.1 Информация по действащото в момента техническо законодателство
3.2 Дейности по надзора на пазара, авторското право, защита на конкуренцията и други
3.3 Работа с медиите по проблеми в бранша

4. ПАНАИРИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗЛОЖБИ

4.1 Организиране на самостоятелни изложби (ЕНЕРГОТЕРМ)
4.2 Представяне на фирми с рекламни материали на информационни щандове на КИБ
4.3 Организиране посещения на панаири и специализирани изложби в чужбина
4.4 Информация за специализирани панаири и изложби

5. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

5.1 Съдействие при изготвяне на каталози и рекламни издания

6. ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ФИРМИ И ПРОДУКТИ

6.1 Организиране на самостоятелни презентации на фирми и продукти пред специализирана аудитория
6.2 Разпространение на презентациите на интернет-страницата на КИБ.

7. ОРГАНИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС ФОРУМИ, СЪВЕЩАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

7.1 Организиране на годишна среща на специалисти от бранша
7.2 Организиране на информационни борси
7.3 Организиране на специализирани семинари и конференции
7.4 Логистична подкрепа
7.5 Партньорство с други организации при организиране на национални и международни форуми

8. ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

8.1 Изпращане на седмичен електронен бюлетин (всяка сряда) с актуални събития и информация
8.2 Публикуване на рекламни банери и информация в интернет-страницата на КИБ и електронния бюлетин
8.3 Публикуване обяви в рубриките “търся” и “предлагам” в електронния бюлетин.

9. ОБУЧЕНИЕ

9.1 Организиране на квалификационни курсове от Център за професионално обучение към КИБ, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение
9.2 Консултации в областта на професионалното образование и обучение
9.3 Консултации по документи за легитимност
9.4 Подновяване на документи за правоспособност, в рамките на получената лицензия
9.5 Подбор на специалисти
9.6 Осигуряване на лектори от страната и чужбина
9.7 Разработване и стандартизиране на нови професии и специалности, съобразно нуждите в бранша.

Нужда от помощ?

Не се колебайте да се свържете с нас!

Адрес: 4000 Пловдив, ул.”Иван Вазов” 25
Телефон: 032/ 62 59 18
Факс: 032/ 62 59 76
E-mail: nis@dir.bg

Свържете се с нас