ICTurkey 2019

Enterprise Europe Network към БТПП има удоволствието да Ви покани на „ICTurkey 2019”, Международно брокерско събитие в Истанбул на 5-ти Юли. Организатор на събитието е Съветът за научни и технологични изследвания на Турция (TUBITAK) с подкрепата на финансирания от ЕС проект „Турция в Хоризонт 2020 фаза II“.
Събитието ще бъде насочено към поканите за проектни предложения в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и междусекторни теми по H2020 като например:
• 5G
• Интернет от следващо поколение
• Големи данни и приложения
• Дигитализиране на европейската промишленост
• Smart Health and Care
В събитието ще вземат участие както изследователски организации, така и представители на индустрията, участващи в изследванията в областта на ИКТ от ЕС и Турция. ICTurkey има идеята не само да ви предостави уникалната възможност да се свържете с турски и европейски изследователи, за да обсъдите идеите за проекти по H2020, но и да получите информация от първа ръка за предстоящите предложения, свързани с ИКТ за 2019 – 2020 година.
Това събитие ще осигури отлична платформа за разширяване на вашата мрежа и създаване на нови партньорства за предстоящите предложения.
Ще можете да представите идеите си за проекти и да ги обсъдите с потенциални партньори в двустранни срещи!
ВАЖНО! Ще бъдат осигурени средства за покриване на разходите за пътуване и настаняване за до 100 участници. За да се присъедините към това събитие, трябва да се регистрирате и да представите идеята си и кратко да опишете на вашата организация.
Регистрацията се осъществява по следния начин:
• Кликвате на уебсайта на събитието: https://icturkey2019.b2match.io/home и избирате от полето вдясно Register
• Моля, посочете контактни детайли и данни за фирмата/организацията и лицето, което ще участва в срещите. Въведете описание на фирмата/организацията, сферата на дейност и необходимите според вас детайли, които бихте желали да бъдат известни на останалите участници. Опишете внимателно и Вашите проектни идеи, предложения и това какви партньори търсите.
• В полето „Local Support Office“ посочете BG – Bulgarian Chamber of Commerce and Industry
• Преминете към втората стъпка на регистрацията, за да изберете b2b срещи
Краен срок за регистрация в платформата: 30 юни
Резервиране на срещи: 1май – 30 юни
За повече информация:
https://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=726