Конференция за Поддръжка на индустриални съоръжения и сгради, предотвратяване на аварии