Предстоящ курс по Регламент 517, за работа с флуорирани газове