РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ