Follow Us:

Камара на инсталаторите в България

Камара на инсталаторите в България

Начало Дисиминационно и информационно мероприятие на КИБ по проект KNOWnNEBs

ДИСИМИНАЦИОННО И ИНФОРМАЦИОННО МЕРОПРИЯТИЕ НА КИБ

Дата: 23 март 2023 г.

Място на провеждане: „Акватерм“ ООД, Пловдив

 

Дневен ред:

Точка 1. Представяне на Проект VET4GSEB – Партньорство в ПОО за зелена и „интелигентна” електроенергия в сградите, Програма Erasmus+, Договор №.101092256.

Точка 2. Предложения, въпроси и отговори

Точка 3. Раздаване на въпросници на присъстващите

Точка 4. Представяне на Проект KNOWnNEBs „Интегриране на неенергийни ползи в енергийните обследвания с цел повишаване на прилагането на препоръчаните мерки, Програма LIFE21-CET-AUDITS, Договор №. 101076494.

Точка 5. Предложения, въпроси и отговори.

 

Организатор: Камара на Инсталаторите в България