Follow Us:

Камара на инсталаторите в България

Камара на инсталаторите в България

Начало VET4GSEB

Съфинансиране:

ПРОГРАМА „ERASMUS+”, ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Проект 101092256 –VET4GSEB –ERASMUS –EDU –2022 –CB –VET

 

Продължителност:

ОТ 1 ЯНУАРИ 2023Г ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2024Г.

 

Описание на проекта:

Целите, поставени в енергийните стратегии и политики на ЕС и тези на участващите страни, доведоха до промени в пазара на труда за проектанти и инсталатори на „интелигентни” приложения и ВЕИ системи в сградите. Секторът се нуждае от специалисти с нови умения– освен знания и умения в областта на „интелигентните” сградни инсталации и ВЕИ, така и дигитални, междуличностни, предприемачески, и др. компетенции.

Основната цел на проекта VET4GSEB е трансфер на опит и добри практики в областта на професионалното образование и обучение от Европейски страни (България и Турция) в 4 трети страни (Албания, Украйна, Грузия и Армения), участващи в проекта. Амбицията е да се предоставят на доставчиците на ПОО адаптирани решения, обучителни материали, инструменти и насоки, които да им позволят да актуализират и усъвършенстват своите обучителни програми и практики, така че да могат да отговорят на нуждите от умения, знания и компетенции на постоянно променящия се пазар на труда в сферата на строителството и ВЕИ. Целта ще бъде постигната чрез серия от дейности, прилагайки иновативен подход: обучители от ДПО от всички участващи страни ще получат задълбочена информация чрез онлайн платформа за конкретните нужди на пазара, за иновативни методи на обучение, дигитални технологии, използвани в „интелигентните” сградни инсталации, високо-технологични технически решения за интегриране на PV системи в сгради, и др.

Ще бъдат организирани обучения за доставчици на ПОО от всички участващи страни, които ще се осъществят на 2 етапа: първи етап – пилотно обучение на английски език за 18 обучители, и втори етап – обучения на национално ниво.

 

Заинтересованите страни могат да се абонират за бюлетин, чрез който не само ще ги информираме за напредъка на проекта, но и могат да се включат в пилотните и последващи обучения.

Ако желаете да участвате, моля, свържете се с нас по електронна поща:

office@nisbg.org /Нина Николова, Директор на ЦПО към КИБ/

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ САЙТА НА ПРОЕКТА НА www.vet4gseb.eu/