Follow Us:

За нас

Начало Председател

Председател

Blue-Separator-Line-Image

инж. Сергей Стоянов Стоянов
управител на фирма „Инсталинженеринг СВ” ООД
тел. 032/ 635 542; факс 032/ 268 547
install@mail.bg

Завършил е ВМЕИ-София, специалност „Промишлена топлотехника”. До 1990г. работи в сферата на енергетиката. От 1990г. е съосновател на фирма ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ с предмет на дейност проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. От 1992 г. е управител на фирма „ИНСТАЛИНЖЕНЕРЛИНГ – СВ”, която започва развитие и на производствена дейност в областта на енергоспестяващи технологии- производство на топлинни изолации от пенополиуретани и преизолирани тръбопроводи за топлопреносни мрежи. Производствената и монтажна дейност осъществяваме в сътрудничество с редица водещи фирми в тези области като T-comp, Selling Plast и Danfoss – Дания, POWERPIPE – Щвеция, ELASTOGRAN, ISOPLUS – Германия, SOCOLOGSTOR – Италия.

Инж. Сергей Стоянов е съучредител на Национален инсталационен съюз /Инсталационна камара/ през 1995г. До 2006г. е председател на Контролния съвет към НИС.

Financial Analysis