Иновативно обучение по проект GSS-VET, по програма ЕРАЗЪМ