Европейската комисия представи пакет от насоки и препоръки за ускоряване на разпространението на ВЕИ